IZDVAJAMO

Priča o vukovarskom ratniku Milenku Biliću koji je sa svojim suborcima branio Dom tehnike – istureni položaja u Borovu Naselju.

Priča o vukovarskom ratniku Milenku Biliću koji je sa svojim suborcima branio Dom tehnike - istureni položaja u Borovu Naselju.

Heroina obrane Nuštra, Jasna Pirić

bila je hrabrija od mnogih muškaraca. Izvodila je akcije iza neprijateljskih linija, izvlačila je ranjenike, a stražu na isturenom položaju držala je sama sa dva psa i svinjom „Uškom“…

UPOZNAJ AUTORA

DAMIR PLAVŠIĆ ROĐEN JE U VUKOVARU

VUKOVARSKI BRANITELJ I  ZATOČENIK SRPSKIH LOGORA

 “Običan sam mali čovjek a moje srce kuca za obitelj, Katoličku vjeru, Domovinu i moj Hrvatski narod.”