Priča o vukovarskom ratniku Milenku Biliću koji je sa svojim suborcima branio Dom tehnike – istureni položaja u Borovu Naselju.

bila je hrabrija od mnogih muškaraca. Izvodila je akcije iza neprijateljskih linija, izvlačila je ranjenike, a stražu na isturenom položaju držala je sama sa dva psa i svinjom „Uškom“…

Autor: Tomislav Čadež za Jutarnji list