Unosi od gmandir

Heroina obrane Nuštra, Jasna Pirić

bila je hrabrija od mnogih muškaraca. Izvodila je akcije iza neprijateljskih linija, izvlačila je ranjenike, a stražu na isturenom položaju držala je sama sa dva psa i svinjom „Uškom“…